Czynsz i opłaty za mieszkanie własnościowe

Czy właściciel mieszkania własnościowego wykupionego od gminy, oprócz stałych opłat eksploatacyjnych (gaz, prąd, woda, śmieci), funduszu remontowego i podatku od nieruchomości musi płacić czynsz lub wnosić jakiekolwiek inne opłaty związane z faktem zamieszkiwania i posiadania lokalu? Jeśli tak, to jakie i z czego to wynika?

Niestety tak. Właściciel wykupionego mieszkania tworzy bowiem wraz z innymi właścicielami oraz gminą wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota ta zwykle powierza zarząd nieruchomości wspólnej ustanowionemu zarządcy - osobie fizycznej, a częściej prawnej. Osoby wykupujące mieszkania z mocy prawa podlegają ustalonemu uprzednio sposobowi zarządu nieruchomością. Właściciele mieszkań obowiązani są do pokrywania kosztów zarządu, na które składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostarczane media odnoszące się do wspólnej części nieruchomości (np. oświetlenie i ogrzewanie klatki schodowej i piwnic), ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno - prawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie zarządcy itp. Obowiązki te wynikają z Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 65 poz. 388 z późn. zmianami). W niedługim czasie umieścimy w serwisie stosowną poradę na ten temat.