Obowiązki dzieci wobec rodziców

Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych?

Prawo rodzinne statuuje generalny obowiązek rodziców i dzieci do wspierania się wzajemnie. Trwa on do śmierci i może polegać na wzajemnej pomocy zarówno w sferze osobistej jak i majątkowej. Konkretyzują ten obowiązek przepisy stanowiące, iż dziecko, które ma dochody z własnej pracy powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Jeżeli zaś pozostaje na ich utrzymaniu jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Konsekwencją więzi łączącej rodziców i dzieci jest obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców jeżeli ci znajdują się w niedostatku, a dzieci są wstanie zapewnić im środki utrzymania.